Header-screenshot3-home-SLBC
230112Aquathermie 733x295

Lessons learned bij aquathermie projecten

12-01-2024

Aquathermie is een veelbelovende technologie om duurzame warmte te genereren. Veel Gemeenten ontwikkelen plannen voor de winning van warmte uit oppervlaktewater. Aquathermie heeft immers het voordeel dat er minder problemen zijn met netcongestie, zoals bij duurzame energie die gewonnen wordt uit wind en zon.

Dit artikel belicht de 'lessons learned' en tips bij de opzet van aquathermie projecten.

Lessons Learned
In de praktijk zijn er belangrijke lessen geleerd bij het verzamelen van informatie voor aquathermie projecten:

  • Begin met het verzamelen van basisinformatie uit openbare databronnen, maar besef dat dit niet altijd voldoende is om alle vragen te beantwoorden.
  • Interne databronnen van betrokken partijen kunnen waardevolle informatie bevatten, maar deze informatie moet mogelijk worden aangepast om geschikt te zijn voor deling.
  • Organisaties hanteren hun eigen "data architectuur", wat de gegevensuitwisseling kan bemoeilijken.
  • Het ophalen van informatie uit interne databronnen kan meer tijd in beslag nemen dan verwacht. Dit onderstreept het belang van vooruitkijken naar mogelijke toekomstige vragen en het opzetten van een efficiënte informatie-inzamelingsstrategie.

Dit zijn de vier tips op basis van deze lessen uit de praktijk.

Tip 1: Het projectteam stelt de informatiebehoefte per fase vast
Vele partijen zijn betrokken bij het onderzoek naar de haalbaarheid en de uitvoering van een aquathermie project. Denk aan: projectleiders binnen de gemeente, het regionale energiebedrijf, de Provincie en het waterschap. Dit team moet in staat zijn om de kansen en bedreigingen van het project te beoordelen. Om deze beoordeling te kunnen maken, is er behoefte aan diverse soorten informatie. Deze informatie bevindt zich op talloze plekken in informatiesystemen van de betrokken partijen en in hoofden van mensen. Het projectteam bepaalt idealiter in een vroeg stadium per fase op welke vragen men antwoord nodig heeft en welke informatie men daarvoor nodig en beschikbaar heeft.

Tip 2. Maak gebruik van een onafhankelijk projectinformatie platform
Het is belangrijk om te zorgen dat de informatie tussen de partijen gedeeld kan worden. Een effectieve aanpak is om de informatie die nodig is voor het project te delen via een onafhankelijk projectinformatie platform. Dit bespaart de betrokken partijen de noodzaak om hun eigen informatieplatform open te stellen voor externe partijen, terwijl ze wel verantwoordelijk blijven voor de kwaliteit en actualiteit van de gedeelde informatie.

Tip 3: Koppel beschikbare bronnen
Maak afspraken over de “data architectuur” op het projectinformatie platform om koppeling van data mogelijk te maken. Het is handig om te starten met basisinformatie uit openbare databronnen. Hou er rekening mee dat informatie uit interne databronnen van de betrokken partijen mogelijk omgewerkt moet worden om deze geschikt te maken om met elkaar te delen. Veel informatiesystemen hebben hun eigen “data architectuur”. Het ophalen van data uit interne bronnen kost vaak meer tijd dan verwacht.

Tip 4: Benoem een Informatiemanager
De leden van het projectteam bepalen in onderling overleg welke informatie per projectfase nodig is. Het is raadzaam om een informatiemanager te benoemen die namens het projectteam onderzoekt uit welke bron(-nen) de informatie te verkrijgen is. Het kan ook voorkomen dat onderzoek op locatie nodig is. 

Conclusie
Het verzamelen van informatie voor aquathermie projecten in steden is een uitdagende taak die de samenwerking van diverse stakeholders vereist. Door te leren van de 'lessons learned' en door een gestructureerde aanpak te volgen, kunnen de keten- en transitiepartners succesvolle aquathermie projecten realiseren. Het delen van informatie via een onafhankelijk projectinformatie platform blijkt een effectieve manier om informatie te centraliseren en te delen, terwijl de kwaliteit en actualiteit gewaarborgd blijven. Het anticiperen op toekomstige informatiebehoeften en het efficiënt verzamelen en delen van gegevens zijn cruciale stappen op weg naar duurzame aquathermie oplossingen voor steden.

Wil je meer weten over onze lessons learned?

Neem dan contact op met Aart van der Vlist, aart@sblc.nl

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten