Header-screenshot3-home-SLBC

Gemeenten

Gemeenten moeten uitvoering gaan geven aan het ambitieuze plan van de Nederlandse overheid om in 2050 heel Nederland van het gas af te krijgen om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Maar waar begin je met aardgasloze wijken? En waar in jouw gemeente vind je de meest kansrijke plekken om te verduurzamen? Beschikken over goede en complete gebouwinformatie is cruciaal voor een succesvol verloop van verduurzamingsprojecten.

Cuby is ontwikkeld om actuele informatie uit diverse openbare informatiebronnen op te halen en klaar te zetten voor gebruik bij het ontwikkelen en uitvoeren van het WijkUitvoeringsPlan (WUP) binnen de energietransitie.

Gemeenten-Doelgroepen-home-SLBC
gemeenten-cuby-sblc

Cuby importeert relevante data uit diverse openbare databronnen en vult deze gegevens aan door middel van SBLC’s uniek ontwikkelde algoritmen. Vervolgens koppelt Cuby alle data aan individuele panden en toont de gegevens in onderling verband zowel op individueel als straat, wijk én gemeentelijk niveau. 

Door de onderlinge verbanden die Cuby legt kunnen programmamanagers samen met hun energiecoaches het juiste beleidsplan ten aanzien van de energietransitie bepalen en hier efficiënter uitvoering aan geven.

Cuby brengt de huidige situatie en mogelijkheden van een wijk of woning in beeld. Denk aan het bouwjaar van de woningen, de oppervlakte van de vloer, het dak en de gevel, het huidige energielabel, het actuele energieverbruik en de potentie van verduurzamingsmogelijkheden inclusief de kosten die daarbij komen kijken.

De individuele woningeigenaar

De energiecoach heeft met Cuby toegang tot alle beschikbare openbare individuele woninginformatie. Samen met een individuele kostenindicatie per maatregel op Cuby stelt de energiecoach de woningeigenaar in staat om vervolgstappen te nemen richting het uitvoeren van maatregelen. Een mogelijke vervolgstap is het maken van een afspraak met een energieadviseur. Andere mogelijke vervolgstappen zijn het aanvragen van een offerte of subsidie.

gemeenten-2-cuby-sblc
Efficiënter werken-Cuby-SLBC

Efficiënter werken

Gemeenten kunnen aan de hand van de gebouwdata die Cuby verzameld snel lokaliseren in welke wijk van de gemeente zij het grootste resultaat kunnen halen in hun energietransitie. Dit draagt bij aan een snellere besluitvorming.

Gebruiksvriendelijk-Cuby-SLBC

Gebruiksvriendelijk

Cuby is zo ontwikkeld dat iedere energiecoach van de gemeente, na een korte instructie, geheel zelfredzaam is in het uitleveren van gebouwinformatie aan woningbezitters. De informatie wordt helder en in één oogopslag weergegeven.

Schaalniveau-Cuby-SLBC

Schaalniveau

Cuby biedt niet alleen inzicht op gemeentelijk- en wijkniveau, maar kan zo gedetailleerd data analyseren dat inzicht over verduurzaming en het verlagen van energieverbruik zelfs op straat- en woningniveau mogelijk is.

Handvaten voor handelen-Cuby-SLBC

Handvaten voor handelen

De gemeente biedt woningeigenaren en huurders, op basis van de gebouwinformatie en transitiekostenindicatie uit Cuby, de juiste handvaten om over te gaan tot handelen. Particulieren weten zo direct waar ze aan toe zijn qua kosten en verbeteringen.

Altijd up-to-date-Cuby-SLBC

Altijd up-to-date

De diverse databronnen waarmee Cuby werkt worden elke keer dat de gebruiker Cuby opstart opnieuw geraadpleegd. Zo werkt Cuby altijd met de laatst beschikbare data.   

Kosteninzicht-Cuby-SLBC

Helder kosteninzicht

Naast het inzichtelijk maken van vastgoeddata berekent Cuby ook direct de transitiekosten per ingreep uit. Hierdoor wordt het maken en realiseren van een WijkUitvoeringsPlan voor gemeenten direct overzichtelijker.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten