Header-screenshot3-home-SLBC

Lancering Cuby op themamarkt

21-03-2023

Verslag van de bijeenkomst

Provincie Overijssel organiseerde op 26 januari ’23 in Theater ZiNiN (Nijverdal) een ‘Themamarkt Bewoners en Warmte’. Doel van de markt was om communicatieadviseurs en project- en programmamanagers van 25 gemeenten kennis te laten nemen van slimme datatools die hen kunnen ondersteunen bij de Wijkuitvoeringsplannen en Burgerparticipatie. SBLC was één van de tien bedrijven die aan de themamarkt van Provincie Overijssel mocht deelnemen.

Van beleid naar uitvoering mét burgers
Gemeenten zijn aan zet om concrete wijkplannen te maken om de warmtevraag en CO2 uitstoot omlaag te brengen om daarmee bij te dragen aan het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord. De meeste gemeenten hebben beleidsplannen opgesteld. De uitdaging is nu is om deze plannen tot uitvoering te brengen. Bij de ontwikkeling van Wijkuitvoeringsplannen hebben zij rekening te houden met regionale en landelijke kaders, belangen van zakelijke stakeholders én van burgers.

“Bewonersparticipatie is onmisbaar voor de samenwerking binnen de energietransitie tussen bewoners, gemeenten en lokale energie initiatieven” (Provincie Overijssel). 

De bijeenkomst werd bijgewoond door een flink aantal gemeenten uit de provincie. De tien bedrijven boden een breed inzicht in de middelen die ingezet kunnen worden bij bewonersparticipatie in de praktijk.

Lancering Cuby
SBLC benutte deze themamarkt om Cuby te presenteren aan een groot gezelschap geïnteresseerde professionals. Bestaande beschikbare datatools zijn heel geschikt voor het ontwikkelen van warmtevisies en beleidsplannen. Voor de concretisering van plannen op wijkniveau en om bewoners en woningeigenaren mee te nemen is meer nodig. Cuby is een self-serviceplatform voor gemeentelijke programmamanagers juist voor de uitvoeringsfase. Om de haalbaarheid van bijvoorbeeld de aanleg van warmtenetten te onderzoeken hebben gemeenten inzicht nodig in detailinformatie van woningen, straten, buurten en wijken. Die informatie is op dit moment niet gemakkelijk voorhanden. In Cuby wordt detailgebouwinformatie van woningen in heel Nederland overzichtelijk bij elkaar gebracht, waarbij analyses gedaan kunnen worden op gebouw, straat, buurt en wijk niveau.

Impact data
De workshop van SLBC was zeer druk bezocht en ging over de positieve impact die betrouwbare data heeft op het beleid en uitvoering van de energietransitie in de betrokken gemeenten. Naast een uitleg hoe Cuby gemeenten helpt in het vormgeven en uitvoeren van transitiebeleid, werd er levendig gediscussieerd over de mogelijkheden die Cuby op meerdere terreinen aan de betrokkenen kan bieden. Tijdens de demo van Cuby konden de aanwezigen zelf ervaren hoe simpel in gebruik Cuby is, terwijl op de achtergrond complexe berekeningen en combinaties van data worden uitgevoerd.

Transparantie voor álle stakeholders
Deelnemers waren zeer verrast dat zij met Cuby in de behoefte kunnen voorzien die burgers en zakelijke stakeholders (bijvoorbeeld netbeheerders, energieleveranciers en financiers) hebben aan gebouwinformatie en kostenindicaties. 

De vraag die zij allemaal hebben is:

Hoe maken wij als (kleine of middelgrote) gemeente de stap naar het beschikbaar stellen van gebouwinformatie en kostenindicaties?

Volgens ons is het antwoord op die vraag wel duidelijk!

Tussen de aanwezige bedrijven werden veel ideeën en mogelijkheden tot samenwerking uitgewisseld en vervolgafspraken gepland. De bijeenkomst werd afgesloten met een buffet en een netwerkborrel, waar de gesprekken in ontspannen sfeer nog werden voortgezet.

Dank aan Provincie Overijssel voor de vruchtbare bijeenkomst!

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten