Header-screenshot3-home-SLBC
240315De wamtepuzzel 733x295

Ook de technische warmtepuzzel leggen we samen

15-03-2024

In het document “Narratief Lokale Warmtetransitie” Het narratief stelt het NPLW: In 2050 is elk gebouw aardgasvrij. In het Klimaatakkoord (2019) hebben we afgesproken dat in 2030 onder regie van de gemeenten 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen zijn verduurzaamd of aardgasvrij zijn gemaakt. Deze noodzakelijke transitie kan alleen slagen als alle betrokkenen – overheden, corporaties, netbeheerders, energiebedrijven, woningeigenaren, huurders en installateurs, maatschappelijke instellingen, bewonerscollectieven en bedrijven – ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan dit gedeelde doel. Dat betekent dat woningeigenaren en huurders ook moeten begrijpen wat de transitie voor hun woning inhoudt en hier achter kunnen staan.

Iedereen heeft een stukje van de puzzel in handen. Samen maken we het leggen van de informatiepuzzel tot een succes!

Betrouwbaar en compleet
Technische informatie is essentieel voor het succes van warmteprojecten. Het is geweldig om te zien dat er zoveel energieambtenaren en inwoners betrokken zijn bij warmteprojecten, zelfs als ze niet technisch geschoold zijn. Hoewel het begrijpen van deze informatie aanvankelijk als uitdagend kan worden ervaren, biedt het eigenlijk een mooie kans voor groei en leren.

Bij navraag bleken energieambtenaren en inwoners behoefte te hebben aan inzicht in de betrouwbaarheid en compleetheid van de technische informatie.

Begrijpelijk voor iedereen
Ook bleek dat zij erg geholpen zijn als de technische informatie gedurende de ontwerp- en uitvoeringsperiode niet in de vorm van een spreadsheet maar in de vorm van de visualisatie op het plangebied dat met hen wordt gedeeld. Hierdoor houden zij controle op de juiste voorwaarden voor de toekomstige afnemers van warmte.

Weten waar je als woningeigenaar en huurder aan toe bent
De lokale transitievisie warmte geeft duidelijkheid over de scenario’s per wijk en buurt.

Grofweg zijn er vier scenario’s mogelijk (zie Het narratief) waarin:

  1. De komende 10 jaar naar verwachting gestart wordt met de aanleg van een warmtenet;
  2. Een andere collectieve aanpak wordt voorzien (bijvoorbeeld gezamenlijke isolatie);
  3. All-electric warmtepompen technisch gezien de best mogelijke optie zijn;
  4. Het nog niet duidelijk is wat er de komende 10 jaar de best mogelijke optie is.

Toekomstige warmte per woning
De informatiepuzzel moet bestaan uit de puzzelstukjes waarmee iedereen de juiste voorwaarden kan bepalen voor het afnemen van de toekomstige warmte.

Energieambtenaren verzamelen, volgens een vooraf vastgestelde lijst, puzzelstukjes met technische informatie voor het warmtescenario dat past bij de wijk of buurt in het warmteplan.

Nauwkeurige kostenindicatie per inwoner
De stukjes van de informatiepuzzel kunnen worden gekoppeld op de locatie van het warmteproject en voor iedereen begrijpelijk gevisualiseerd in de wijk of buurt. Als de puzzel compleet is kan de technische informatie uit de puzzel gebruikt worden voor nauwkeurige kostenindicaties van het warmteproject voor de woningeigenaren en huurders. Daarna kan er, op basis van alle beschikbare informatie, gericht advies gevraagd worden aan experts voor realisatie van warmtebronnen en levering van toekomstige warmte.

In de komende blogs zullen we dit onderwerp verder verkennen en uitdiepen.

Technische informatie als krachtbron voor samenwerken in de warmtetransitie

   1. Hoe kom je aan betrouwbare en complete informatie?
   2. Hoe maak je technische informatie begrijpelijk?
   3. Hoe bereken je de nauwkeurige kostenindicatie?

Wil je meer weten of het leggen van de technische informatiepuzzel zonder technische scholing? 

Neem dan contact op met Aart van der Vlist, aart@sblc.nl

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten